NIEZALEŻNIE OD DELIKATNOŚCI

Niezależnie od delikatności plazmatycznego podłoża po­zostaje faktem, iż do tego substratu można się dobrać i drażnieniem elektrycznym zmieniać bieg idei, czyli kory­gować strumień świadomości. Świadomości odmawiamy nie tylko półprzewodnikom, ale nawet i zwierzętom. Świado­mość :ia terenie biologii byłaby nonsensem; jedynym zresztą, bo wszystko inne, co biologiczne, zachowuje się rozumnie i sensownie. Z cybernetycznego punktu widzenia termin „świadomość biologiczna”, wprowadzony przez P. Chaucharda (20, 21), kryje w sobie sprzeczność. Ze stwier­dzenia tego wcale nie wynika, że zmonopolizowana przez człowieka świadomość nie usiłuje przeniknąć układów bio­logicznych. Aspiracje umysłu są nieograniczone. Świado­mość ludzka inkrustuje również świat fizyki. Pytaliśmy w poprzednich rozdziałach, kto był rodzicielem entropii i informacji, zwanej także negatywną entropią. Odpowiedź chyba się znalazła.

Jeśli szukasz info o sposobach na aktywne spędzenie wolnego czasu i ciekawych form rozrywki to doskonale trafiłeś. Mój serwis jest w całości poświęcony jest tematyce różnorakiej rozrywki. Mam nadzieję, że bardzo Ci się tutaj podoba i polecisz mój serwis znajomym!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)