NIEZŁY TŁUMACZ

O    tym, że w komputerach tkwić mogą zadat­ki na niezłych tłumaczy, przekonany jest Do­nald G. Fink, autor książki Computers and The Humań Mind. Jako jeden z czterech przykła­dów inteligentnych maszyn podaje Fink auto­matycznego tłumacza i opisuje go tak: „Na wejściu tłumaczącej maszyny znajdziemy dale­kopis, którego klawisze odpowiadają sym­bolom języka rosyjskiego. Pisząca nie zna ję­zyka, ale jest obeznana z rosyjskimi literami i może kopiować, znak po znaku, tekst rosyjski. Wyjściem jej dalekopisu jest dziurkowana taś­ma, która przechodzi bezpośrednio do czytnika taśmy, połączonego z maszyną cyfrową. Na wyjściu komputera działa inny dalekopis, dru­kując angielski przekład. Komputer połączony z dwoma dalekopisami nie jest maszyną o prze­znaczeniu ogólnym i nie może wykonywać żad­nej innej pracy.

Jeśli szukasz info o sposobach na aktywne spędzenie wolnego czasu i ciekawych form rozrywki to doskonale trafiłeś. Mój serwis jest w całości poświęcony jest tematyce różnorakiej rozrywki. Mam nadzieję, że bardzo Ci się tutaj podoba i polecisz mój serwis znajomym!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)