NOWOŚCI TECHNICZNE

Stephen W. Smolinar napisał z myślą o  tym assembler EUTERPE (assembler jest to program tłumaczący rozkazy na język wewnę­trzny maszyny), dzięki któremu muzyk określa parametry przekazywanego komputerowi utwo­ru w zapisie tradycyjnym, a maszyna sama prze­twarza je na własne kody liczbowe. Smolinar zwrócił ponadto uwagę na podobieństwa między formalnymi regułami kompozycji a zasadami pisania programów oraz na zbieżności w proce­sach wykonywania muzyki i programów. Uchwycenie tych analogii sprzyja zachowaniu jedności ideowej muzyki i narzędzia, które słu­ży do jej komponowania. Nowości techniczne w świecie komputerów, zwłaszcza zaś miniaturyzacja układów i po­wstawanie małych maszyn, również nie pozosta­ły przez kompozytorów nie zauważone.

Jeśli szukasz info o sposobach na aktywne spędzenie wolnego czasu i ciekawych form rozrywki to doskonale trafiłeś. Mój serwis jest w całości poświęcony jest tematyce różnorakiej rozrywki. Mam nadzieję, że bardzo Ci się tutaj podoba i polecisz mój serwis znajomym!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)