OBRAZ MÓZGU

Obraz mózgu, który tu przedstawiłem, mógłby być odpowiednim substratem dla komputera biolo­gicznego przetwarzającego relacje podświadome. Natomiast świadomość, jak się wydaje, wymaga jeszcze bardziej sub­telnego — być może molekularnego — podłoża, na którym niełatwo można odróżnić aspekt fizyczny od chemicznego. Również prędkości przewodzenia sygnału, dochodzące w najszybszym włóknie do 140 m/sek., są niewystarczające dla przekazywania informacji świadomych. Także i drogi, którymi dysponuje aksonologia, okazują się zbyt wąskie, uciążliwe i niewydolne przy przeprowadzaniu operacji świadomych, wymagających błyskawicznej integracji czyn­nościowej rozległych i odległych sektorów mózgu. Stąd wyprowadzono wniosek, że oprócz środków komunikacji śródmózgowej, które aktualnie ma neurofizjologia do za­oferowania, muszą istnieć jeszcze bardziej efektywne spo­soby łączności.

Jeśli szukasz info o sposobach na aktywne spędzenie wolnego czasu i ciekawych form rozrywki to doskonale trafiłeś. Mój serwis jest w całości poświęcony jest tematyce różnorakiej rozrywki. Mam nadzieję, że bardzo Ci się tutaj podoba i polecisz mój serwis znajomym!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)