OD CZASU DO CZASU

W Oxford Companion to Musie jest nawet odrębny dział poświę­cony mechanizmom i systemom komponują­cym. Tam właśnie możemy przeczytać słowa, które brzmią dumnie: ,,Od czasu do czasu poja­wiają się metody komponowania bez wysiłku; są one jedną z powracających osobliwości mu­zycznego życia”.Wspomnienia z odległej (a związanej z dzia­łalnością dzisiejszych kompozytorów) muzycz- no-matematycznej przeszłości wypada rozpocząć od wieku XVII, kiedy to pojawiła się w Rzymie książka Mesurgia universalis sive ars magna consoni et dissoni. Jej autor, niemiecki jezuita Athanasis Kircher, pozostawał pod silnym wpły­wem modnych wówczas w Europie ‚teorii hisz­pańskiego filozofa Ramona Lulla rodem z Ma­jorki. Luli wystąpił z koncepcją ars magna — automatyzacji rozumowania, która dzisiaj wy­daje się nieco dziwaczna, ale w epoce Lulla mogła uchodzić za propozycję wcale nie pozba­wioną sensu.

Jeśli szukasz info o sposobach na aktywne spędzenie wolnego czasu i ciekawych form rozrywki to doskonale trafiłeś. Mój serwis jest w całości poświęcony jest tematyce różnorakiej rozrywki. Mam nadzieję, że bardzo Ci się tutaj podoba i polecisz mój serwis znajomym!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)