OGRANICZENIE DOŚWIADCZEŃ

Ciągle jednak doświad­czenia te ograniczają się do zatrudnienia ma­szyn przy różnych kombinacjach kilkunastu prostych słów. Ponadto na ogół każde ze słów może występować na pewnych pozycjach tak, aby powstałe zdanie było w miarę czytelne. W ten sposób daje się budować kombinacje ma­jące na przykład charakter przysłów. Zlećmy teraz maszynie wylosowanie ciągu liczbowego, które posłużą do wybrania ipo jed­nym słowie z każdej grupy, przyjmując ko­lejność zgodną z numerem grupy. Jako że gru­py są czterowyrazowe, cyfry tego ciągu więk­sze od 4 oraz zero będą odrzucane. Jeśli więc maszyna wygeneruje ciąg liczb losowych: 4, 8, 0, 4, 5, 7, 9, 4, 3, to ciąg właściwy będzie miał postać: 4, 4, 4, 3. Wylosowana kombinacja bę­dzie zawierała trzy kolejne wyrazy z czwartej kolumny i ostatni z trzeciej: „dobrze trzyma żołnierz prosi”.

Jeśli szukasz info o sposobach na aktywne spędzenie wolnego czasu i ciekawych form rozrywki to doskonale trafiłeś. Mój serwis jest w całości poświęcony jest tematyce różnorakiej rozrywki. Mam nadzieję, że bardzo Ci się tutaj podoba i polecisz mój serwis znajomym!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)