OKRES DESTABILIZACJI

Równanie to po­mija bowiem okres naturalnej destabilizacji neuronu, wy­stępującej w fazie opadającej potencjału błonowego. Po­wstało ono w czasach, kiedy przyjmowało się, że w natu­rze występują tylko wolnozmienne przemiany ewolucyjne, ład i porządek. Naturalny, nie ustalony bezład, destabi­lizacja, chwilowy chaos był stanem niedozwolonym. Okres naturalnej, gwałtownej, choć krótkotrwałej, destabilizacji może być opisany przy pomocy matematycznej teorii ka­tastrof R. Thoma (117). Zgodnie z tą teorią równanie Hodgkina-Huxleya powinno być tak’ zmodyfikowane uzupełnione, aby w sposób możliwie najpełniejszy opi- sać to, co się w neuronie faktycznie dzieje.

Jeśli szukasz info o sposobach na aktywne spędzenie wolnego czasu i ciekawych form rozrywki to doskonale trafiłeś. Mój serwis jest w całości poświęcony jest tematyce różnorakiej rozrywki. Mam nadzieję, że bardzo Ci się tutaj podoba i polecisz mój serwis znajomym!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)