OKREŚLENIE MOŻLIWOŚCI

Gramatyka określa możliwości modyfikowania i łączenia wyrazów ze słownika. Najprostszej egzemplifikacji dostarcza tu lite­racka działalność komputerów, gdy słownik i gramatyka w pełni zachowują swoje znaczenie potoczne.Reguły komputerowej gramatyki wywodzą się z zasad ogranizacjd maszyny cyfrowej i z typu urządzeń interpretujących wynik obliczeń kom­putera. Mogą one uwzględniać ponadto warun­ki dyktowane przez artystę (np. wysokość dźwięków lub zestawienie sąsiadujących z sobą kolorów). Mogą też wynikać z przyjętych kry­teriów estetycznych lub fizycznych ograniczeń (niemożność wykonywania przez tancerza pew­nych ruchów bezpośrednio po sobie albo zakres słyszalności w przypadku komponowania utwo­rów muzycznych).

Jeśli szukasz info o sposobach na aktywne spędzenie wolnego czasu i ciekawych form rozrywki to doskonale trafiłeś. Mój serwis jest w całości poświęcony jest tematyce różnorakiej rozrywki. Mam nadzieję, że bardzo Ci się tutaj podoba i polecisz mój serwis znajomym!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)