OKREŚLENIE ZASAD

Możemy więc wtedy określać jedynie zasady przyporządkowania tańca i muzyki, aby ruchy odpowiadały rytmowi muzycznego tła, dźwięki niskie — gestem zdecydowanym, wysokie — konwulsyjnym. Komputer dokończy za nas dzie­ła, podając każdemu z tancerzy kilka warian­tów instrukcji, gwarantując przy tym, że nie powpadają oni na siebie, lecz stworzą w sumie harmonijną choreograficzną całość, zsynchroni­zowaną z muzyką. I vice-versa: gdy zdecyduje­my się na pomoc komputera przy ilustracji mu­zycznej zestawu ruchów, obowiązywać nas będą identyczne zasady. Maszyna dokona wówczas syntezy dźwięków (co również szczegółowo zo­stało opisane poprzednio), kierując się w tym informacjami na temat rodzaju i częstotliwości ruchów oraz pozycji tancerza. Przykładem mogą tu być Wariacje V Merce Cunninghama: tancerze sami sobie dobierają muzykę porusza­jąc się nie opodal czujników elektronicznych, które sterują akompaniamentem.

Jeśli szukasz info o sposobach na aktywne spędzenie wolnego czasu i ciekawych form rozrywki to doskonale trafiłeś. Mój serwis jest w całości poświęcony jest tematyce różnorakiej rozrywki. Mam nadzieję, że bardzo Ci się tutaj podoba i polecisz mój serwis znajomym!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)