OKREŚLENIE ZBIORU

Zbiór ten próbował właśnie określić iw Mesurgia univer- salis, zamieszczając rysunki znanych sobie in­strumentów muzycznych, schemat działania uszu i strun głosowych u różnych zwierząt, szkice przedstawiające ptaki, zapisy ich śpiewu i wiele innych rzeczy, powiązanych — jak mniemał — z tematem. Rozprawa Kirchera sta­ła się więc osobliwym zlepkiem interesujących uwag o siedemnastowiecznej muzyce i ryzyko­wnych, rażących naiwnością hipotez. Na karcie tytułowej autor polecił narysować symbole, któ­re miały obrazować jego zamierzenia: tło sta­nowi nadbrzeżny krajobraz, w głębi tańczą ja­kieś postacie, w górze widać anielskie chóry, na pierwszym planie po lewej stronie muza spo­czywa na stercie instrumentów i nut, a po stro­nie prawej siedzi Pitagoras, wsparty o blok skalny, na którym wyryto graficzną interpre­tację jego prawa.

Jeśli szukasz info o sposobach na aktywne spędzenie wolnego czasu i ciekawych form rozrywki to doskonale trafiłeś. Mój serwis jest w całości poświęcony jest tematyce różnorakiej rozrywki. Mam nadzieję, że bardzo Ci się tutaj podoba i polecisz mój serwis znajomym!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)