PEŁNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Okazało się bowiem, że neurofizjolog nic „konstruk­tywnego” nie potrafi powiedzieć na temat sposobów łącze­nia się komórek nerwowych, poza stwierdzeniem tzw. wa­runków granicznych, czyli z jednej strony — całkowitego determinizmu, a z drugiej — czystej przypadkowości po­łączeń neuronalnych. Z pełną odpowiedzialnością natomiast można przyjąć, że naturalne związki między neuronami nie są ani całkowicie zdeterminowane, ani też całkowicie probabilistyczne. Ale istnieją jakieś pośrednie, niestety jeszcze nie odkryte, reguły, według których neurony nawią­zują między sobą łączność. W wypadku sieci neuropodob­nych, czyli agregatów zbudowanych z uśrednionych, jed­norodnych neuronoidów, znacznie częściej posługujemy się metodami symulacyjnymi niż modelowaniem.

Jeśli szukasz info o sposobach na aktywne spędzenie wolnego czasu i ciekawych form rozrywki to doskonale trafiłeś. Mój serwis jest w całości poświęcony jest tematyce różnorakiej rozrywki. Mam nadzieję, że bardzo Ci się tutaj podoba i polecisz mój serwis znajomym!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)