PO ODNOTOWANIU FAKTÓW

Dopiero po odno­towaniu faktów świadczących o świadomym przenikaniu rzeczywistości kosmicznej można by było wzmiankować, że wśród idei mniej pewńych wyindukowana została hipoteza o  istnieniu pozaziemskich źródeł świadomości.Gdy weźmiemy pod uwagę świadomość: jako .,modus operandi” całego mózgu, jako „instrumentum mirabi- le” zdolne do manipulowania (intelektualnego) rzeczywis­tością, zdolne do zbudowania stu i jednego modeli na. każdy dowolny, ale „cybernetycznie” wydzielony fragment oto­czenia zewnętrznego z samym człowiekiem włącznie, przez budowanie celów pozornych oraz przez zaludnianie świata ideami i fantomami — z jednej strony, a z drugiej — ja­ko najwspanialszy układ autoregulacji, zapewniający osią­gnięcie szczytów zachowania kreacyjno-adaptacyjnego — – to wtedy opowieść o zawrotnej liczbie neuronów ocenia­nych na 2,5X101°, opowieść o fantastyczno-astronomicznej ilości synaps i połączeń międzyneuronalnych przestaje fascynować .

Jeśli szukasz info o sposobach na aktywne spędzenie wolnego czasu i ciekawych form rozrywki to doskonale trafiłeś. Mój serwis jest w całości poświęcony jest tematyce różnorakiej rozrywki. Mam nadzieję, że bardzo Ci się tutaj podoba i polecisz mój serwis znajomym!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)