PO WYSTAWIE

Po wystawie w Centralnej Kasie Oszczędności, któ­ra odbyła się w Wiedniu w 1971 roku, jeden z recenzentów, Dieter Schrage stwierdził: „Ars Intermedia stwarza warunki dla urzeczywistnie­nia postulatu, jakim jest prawdziwa działalność zespołowa w sztuce współczesnej”. Krytyk Marc Adrian pisze o tym następująco: „Trzeba stwierdzić, że sztuka skomputeryzowana jest w istocie sztuką odpowiadającą w znacznej mie­rze dzisiejszemu stanowi rozwoju techniki. Ale w swoich powiązaniach społecznych nie wyszła dotychczas, wbrew oczekiwaniom, poza progi la­boratoriów i instytutów. Ars Intermedia pragnie pomóc swoją pracą sztuce skomputeryzowanej w jej dążeniu do przekroczenia tych progów”. Wiedeńska grupa współpracująca najpierw z miejscową Wyższą Sżkołą Techniczną i ośrod­kiem obliczeniowym w Darmstadt stała się z biegiem czasu całkowicie samodzielna. Nastą­piło to zwłaszcza po prezentacji komputera A. I./70 na ekranach telewizji austriackiej w sierpniu 1970 roku. Kolejne udoskonalane wersje tej maszyny, powstające w latach póź­niejszych: A.I.73/PL oraz A.I.75/PL, wzbudziły jednak mniejsze zainteresowanie.

Jeśli szukasz info o sposobach na aktywne spędzenie wolnego czasu i ciekawych form rozrywki to doskonale trafiłeś. Mój serwis jest w całości poświęcony jest tematyce różnorakiej rozrywki. Mam nadzieję, że bardzo Ci się tutaj podoba i polecisz mój serwis znajomym!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)