POCZĄTEK ŻYCIA

Życie rozpo­częło się wtedy, gdy dwie prakomórki (już dobrze oddzie­lone od otoczenia i znajdujące się w dynamicznej z nim równowadze energetycznej) nawiązały z sobą wzajemny informacyjny kontakt, gdy zjawiło się pośrednictwo mię­dzy nadawcą-źródłem, a odbiorcą-adresatem. Dws kamie­nie nie mają sobie nic do powiedzenia, dlatego może pytanie, o jaki początek chodzi, wydaje się usprawiedliwione, : pod warunkiem oczywiście, że miałem szczęście wpaść w rezonans z myślami Autorki. Opowiadam się całkowicie bez zastrzeżeń za greckim relacjonistycznym logosem, a nie za łacińskim reistycznie brzmiącym verbum, które fak­tycznie „gubi coś” ze świata wzajemnych połączeń. Opo- wiadam się również za pokrewieństwem logosu z liczbą, które istotą swą charakteryzuje bardziej relacje niż rzecz. Z tego też „związku krwi” z całą pewnością rodzi się pro­porcja i harmonia we wszechświecie!

Jeśli szukasz info o sposobach na aktywne spędzenie wolnego czasu i ciekawych form rozrywki to doskonale trafiłeś. Mój serwis jest w całości poświęcony jest tematyce różnorakiej rozrywki. Mam nadzieję, że bardzo Ci się tutaj podoba i polecisz mój serwis znajomym!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)