PODOBNE REZULTATY

Rezultaty podobne do dzieł Struyckena uzy­skuje mieszkający w Warszawie plastyk Ryszard Winiarski. Obaj artyści od mniej więcej tego samego momentu interesują się wprowadzaniem przypadku do sztuki — ich pierwsze wystawy datują się z 1966 roku. Ryszard Winiarski, tak jak Moog i Varese, należy do grupy ludzi, któ­rzy zdobyli wiedzę fachową w obu dziedzinach: techniki i sztuki. Po otrzymaniu w 1959 roku dyplemu inżyniera mechaniki precyzyjnej na Politechnice Warszawskiej zapisał się na Aka­demię Sztuk Pięknych, kończąc studia malarskie w 1966 roku. Już wczesne prace Winiarskiego stanowiły zdaniem artysty: „próby wizualnej prezentacji rozkładów statystycznych, których celem jest uzmysłowienie istotnej we współ­czesnym świecie roli przypadku”.

Jeśli szukasz info o sposobach na aktywne spędzenie wolnego czasu i ciekawych form rozrywki to doskonale trafiłeś. Mój serwis jest w całości poświęcony jest tematyce różnorakiej rozrywki. Mam nadzieję, że bardzo Ci się tutaj podoba i polecisz mój serwis znajomym!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)