PODOBNIE JAK MUZYKA

Podobnie jak muzyka, sztuki piękne mają również swoją historię kontaktów z nauką i techniką. Kontakty te opierały się na ideach zbliżonych do opisanych poprzednio. Tym razem więc, darując sobie odwołania do historii, wspomnę jedynie o bliskich współczesności pró­bach wprowadzania techniki i nauk ścisłych do plastyki — co w latach dwudziestych ukształ­towało odrębny kierunek sztuki zwany konstrufctywizmern.Za pierwsze świadectwo istnienia tego nurtu uznano Manifest realistyczny dwóch rzeźbiarzy: Antoniego Pevsnera i Nauma Gabo (który był bratem Pevsnera i aby ich nie mylono, przy­brał sobie pseudonim Gabo). Manifest dotyczył koncepcji wystawy, prezentowanej przez obu artystów w 1920 roku na Bulwarze Twerskim w Moskwie. „Z pionem w ręku, z oczami nieza­wodnymi jak linijka, z umysłem dokładnym jak cyrkiel, budujemy nasze dzieła podobnie jak świat tworzy swoje dzieła, inżynier swój most, matematyk swoje wzory orbit planetarnych” — brzmiało credo Pevsnera a Gabo.

Jeśli szukasz info o sposobach na aktywne spędzenie wolnego czasu i ciekawych form rozrywki to doskonale trafiłeś. Mój serwis jest w całości poświęcony jest tematyce różnorakiej rozrywki. Mam nadzieję, że bardzo Ci się tutaj podoba i polecisz mój serwis znajomym!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)