PODOBNY ZESTAW

Podobny zestaw opublikował ok. 1780 noku w ; Londynie wydawca muzyczny Welcker, rekla­mując go jako: „system tablicowy, za pomocą ; którego każdy, całkiem nie znający muzyki, I może komponować dziesięć tysięcy menuetów w sposób bardzo przyjemny i poprawny”.Warto dodać, że eyfroiwy zapis muzyczny j wywoływał wtedy bodaj mniejsze zdziwienie 1 niż obecnie. Istniało bowiem wówczas wiele j różnych systemów notacji muzycznych. W okresie od XV do XVIII wieku rozpowszechnione były tzw. tabulatury, opisujące dźwięki przy j użyciu liter, cyfr i innych znaków. Cyfry stoso­wano także w zapisie basso continuo z końca } XVI wieku.Książka, która po dziś dzień wzbudza najwięk­szą sensację w związku z kombinatorycznym tworzeniem muzyki, nosi tytuł Musikalisches i Wiirfespiel. Ukazała się jednocześnie w Amster­damie i Berlinie w 1792 roku, wkrótce po śmier­ci Mozarta (umarł w grudniu w 1791 roku).

 

Jeśli szukasz info o sposobach na aktywne spędzenie wolnego czasu i ciekawych form rozrywki to doskonale trafiłeś. Mój serwis jest w całości poświęcony jest tematyce różnorakiej rozrywki. Mam nadzieję, że bardzo Ci się tutaj podoba i polecisz mój serwis znajomym!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)