PORÓWNANIE ROLI

Jedynymi, hipotetycznymi kandydatkami, które mogły­by sprostać zadaniom stawianym przez świadomość, są neurofibrylle, cienkie włókienka przebiegające wzdłuż całej komórki nerwowej, a nawet — być może — bezpośrednio przechoczące poprzez szczelinę synaptyczną do neuronu sąsiedniego. Wszak wykazano istnienie cienkich włókie- nek rozpiętych między elementami pre- i postsynaptycznymi. Do chwili obecnej nie interesowaliśmy się ich prze­znaczeniem. Współcześnie ich rolę porównuje się do włók­na szklanego w światłowodzie. Włókno nerwowe, w które­go wnętrzu biegną równolegle neurofibrylle, pełniłoby funkcje analogiczne do światłowodu, byłoby więc swojego rodzaju falowodem przewodzącym wiązki fal elektroma­gnetycznych.

Jeśli szukasz info o sposobach na aktywne spędzenie wolnego czasu i ciekawych form rozrywki to doskonale trafiłeś. Mój serwis jest w całości poświęcony jest tematyce różnorakiej rozrywki. Mam nadzieję, że bardzo Ci się tutaj podoba i polecisz mój serwis znajomym!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)