PORÓWNANIE WYKRESU

Porównywanie wykresu na kartce papieru z nagraniem na taśmie po­zwala wychwycić istniejące między nimi zależ­ności. Wspomniany artykuł zawiera także wiele cennych uwag ogólnych; znajdujemy tam mię­dzy innymi propozycję podziału procesów syn­tezy dźwięku na cztery kategorie.Ostatnią z ról, jaką odgrywają komputery w tworzeniu muzyki — prócz sterowania sprzę­tem elektronicznym d syntezy — jest rola kom­pozytora. Maszyny cyfrowe pełnią ją mając pewne oparcie w matematyce, a zwłaszcza w ta­kich jej gałęziach, jak kombinatoryka i statys­tyka matematyczna. Matematykę starano się zresztą ząprząc do procesu komponowania, za­nim jeszcze ktokolwiek pomyślał o elektronice. Współczesne nam prace na ten temat trzeba uznać raczej za kontynuację niż za działalność nowatorską i przez szacunek dla historii należy wspomnieć o prekursorach.

Jeśli szukasz info o sposobach na aktywne spędzenie wolnego czasu i ciekawych form rozrywki to doskonale trafiłeś. Mój serwis jest w całości poświęcony jest tematyce różnorakiej rozrywki. Mam nadzieję, że bardzo Ci się tutaj podoba i polecisz mój serwis znajomym!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)