POSŁUGUJĄC SIĘ METODAMI

Pragmatycy posługują się dwoma metodami: modelo­waniem i symulacją. Modelowanie zakłada spełnienie bar­dziej rygorystycznych warunków niż symulacja. Chcąc zbu­dować model jakiegoś fragmentu rzeczywistości, trzeba dys­ponować pewnymi założeniami teoretycznymi, Czyli uwzglę­dnić jakąś ogólniejszą zasadę odnoszącą się do struktury modelowanego stanu czy funkcji stanu. Świadomości nie mo­żna sprowadzić ani do struktury, ani do funkcji stanu, dla­tego właśnie procesu świadomego nie potrafimy zamodelować. Świadomość buduje modele rzeczywistości, ale sama nie podlega modelowaniu. Nie może sama przejąć pasywnej roli i być obiektem modelowania. Największą pewność od­nośnie do tego faktu uzyskali neurocybernetycy.

Jeśli szukasz info o sposobach na aktywne spędzenie wolnego czasu i ciekawych form rozrywki to doskonale trafiłeś. Mój serwis jest w całości poświęcony jest tematyce różnorakiej rozrywki. Mam nadzieję, że bardzo Ci się tutaj podoba i polecisz mój serwis znajomym!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)