POSTĘP W NAUCE

Luli stwierdzał między innymi, że postępu w nauce dokonujemy przez wynajdo­wanie wciąż nowych kombinacji skończonej liczby pojęć podstawowych. Podaiwał także pro­jekt mechanizmu: siedem tarcz, na których wypisane były pojęcia elementarne, tworzyło — obracając się — różnorakie ich połączenia. W dziedzinie sztuki każde nowe dzieło mogłoby być uważane za szczególną mieszaninę niewie­lu składników głównych. Wystarczyłoby okreś­lić te składniki, by zestawiając je na różne spo­soby wyczerpać wszystko, co sztuka ma do za­oferowania. Kircher, który w 500-stronicowym elaboracie omawia pojęcie sztuki u Lulla, postanowił w praktyce udowodnić słuszność tej teorii. Wybrał muzykę i proces jej tworzenia uznał za czyn­ność polegającą na łączeniu elementów składo­wych podstawowego zbioru dźwięków.

Jeśli szukasz info o sposobach na aktywne spędzenie wolnego czasu i ciekawych form rozrywki to doskonale trafiłeś. Mój serwis jest w całości poświęcony jest tematyce różnorakiej rozrywki. Mam nadzieję, że bardzo Ci się tutaj podoba i polecisz mój serwis znajomym!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)