PRACA PRZY NAUCE

Sześć godzin dziennie pracowali uczniowie przy tej nauce; profesor pokazał mi wiele folia­łów powstałych z ułamków zdań, obejmujących, jak zapewniał, skarb wszystkich kunsztów umiejętności, które ułożyć i wydać zamyśla. Lecz zamiar ten wtedy dopiero może przyjść do skutku, a dzieło do wielkiego stopnia dosko­nałości, jeżeli publiczność zechce dostarczyć potrzebnych funduszów na założenie pięciuset takich machin i jeżeli dyrektorowie ich obo­wiązani zostaną przykładać się wspólnie do wy­dania tak wielkiego i użytecznego dzieła. Za­pewnił mnie, że ten wynalazek był owocem wszystkich jego myśli od wczesnej młodości, że użył całego dykcjonarza do tych ram i obliczył ściśle proporcje, jakie są w księgach między ro- dzajnikami, imionami, czasownikami i innymi I rodzajami mowy”.

Jeśli szukasz info o sposobach na aktywne spędzenie wolnego czasu i ciekawych form rozrywki to doskonale trafiłeś. Mój serwis jest w całości poświęcony jest tematyce różnorakiej rozrywki. Mam nadzieję, że bardzo Ci się tutaj podoba i polecisz mój serwis znajomym!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)