PRAKTYCZNE WNIOSKI

Jakie praktyczne wnioski może wyciągnąć lekarz na przy­kład z rozważań hermeneutycznych? W czasie reanimacji, czyli w czasie prób przywracania świadomej łączności mię­dzy człowiekiem chorym a światem — zakładając oczy­wiście, że dezintegracja tkanki nerwowej wywołana pro­cesem patologicznym nie postąpiła zbyt głęboko i może być odwrócona — lekarz nie może stać przy łóżku chorego bezradnie, z pustą głową. Musi mieć chociaż wy­obrażenie o rozległości problematyki, a równocześnie o swojej ignorancji. Pomysły nie powstają z niczego. Przy­szłość dokona weryfikacji, co z przedstawionego powyżej materiału stanowi bezużyteczny balast, a co źródło inspi­racji i konkretnych sugestii. Bezsprzecznie lekarz powinien dążyć do poznania, jak i czym człowiek myśli.

Jeśli szukasz info o sposobach na aktywne spędzenie wolnego czasu i ciekawych form rozrywki to doskonale trafiłeś. Mój serwis jest w całości poświęcony jest tematyce różnorakiej rozrywki. Mam nadzieję, że bardzo Ci się tutaj podoba i polecisz mój serwis znajomym!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)