PRZY POMOCY ODPOWIEDZI

Wtedy dopiero można by wziąć na warsztat hipotezę głoszącą, że myśle­nie to cicha wewnętrzna mowa. Wychodząc z tego rodza­ju już w pewnym sensie roboczych hipotez, można by rozpocząć badania, czy do cichej mowy-myślenia potrzeba ruszać wargami. Gdyby okazało się, że aktywacja wyko­nawczych narządów mowy stanowi czynnik nieodzowny współtowarzyszący myśleniu, wtedy można by przypusz­czać, że przy pomocy złożonego programu pobudzenia od­powiednich grup mięśniowych można by „zakłócić” zło­wrogą ciszę bioelektryczną, stwierdzaną w elektroencefa- logramie człowieka nieświadomego, oraz dobudzić się „du­cha” regulacji i informacji przy pomocy odpowiedzi wy- wołanych-naturalnych. Równolegle z przetorowaniem dróg pochodzących od mięśni drugi strumień dośrodkowej im- pulsac ji mógłby powstać w analizatorze słuchowym.

Jeśli szukasz info o sposobach na aktywne spędzenie wolnego czasu i ciekawych form rozrywki to doskonale trafiłeś. Mój serwis jest w całości poświęcony jest tematyce różnorakiej rozrywki. Mam nadzieję, że bardzo Ci się tutaj podoba i polecisz mój serwis znajomym!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)