REDUKOWANY CHARAKTER

Świadomość mogłaby redukować falowy cha­rakter : eksponować jedynie postać kwantową cząsteczek, gdyby falowość była czystą ideą, która egzystuje tylko w psychice i za którą nie stoi żadna rzeczywistość obiek­tywna i konkretna, z czym z całą pewnością nie zgodzili­by się fizycy. Wobec tego sytuacja staje się bez wyjścia. Paradoksy ścigają się nawzajem jak w najlepszych zawo­dach.Wprowadzenie w zakres fizyki terminów: „świadoma wola” lub „duch”, mających żyć na koszt zasady nieozna­czoności Heisenberga, sprawia trudność odróżnienia fizy­cznych rozpraw naukowych od lektury science fiction. Te­go rodzaju łatwizna niczego nie rozwiązuje i nie przy­czynia się do realnego postępu w świadomym pojmowaniu świata. Trudno zgodzić się z dualistyczną opinią Sherring- tona głoszącą, iż „to, że nasz byt powinien składać się z dwóch oddzielnych elementów, nie oferuje — przypu­szczam —- większego wewnętrznego nieprawdopodobieństwa niż to nieprawdopodobieństwo, które spoczywa tylko na jednym elemencie” .

Jeśli szukasz info o sposobach na aktywne spędzenie wolnego czasu i ciekawych form rozrywki to doskonale trafiłeś. Mój serwis jest w całości poświęcony jest tematyce różnorakiej rozrywki. Mam nadzieję, że bardzo Ci się tutaj podoba i polecisz mój serwis znajomym!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)