RESPEKTOWANIE NATURY

Mianowicie świadomość,przyzwoicie respektująca swoją naturalną oprawę czaso- wo-przestrzenną, musi dla dokonania redukcji stać się nie- umiejscowiona, czyli wyjść poza przestrzeń mózgu i wy­zwolić się spod przyrodzonego, biologiczno-psychicznego reżimu czasu mózgowego. Herezja to niesłychana! Co wię­cej, ma to być świadomość nie jakaś mglista, mistyczna, dobywa jąca się z otchłani wszechświata, z którą można by wydziwiać bezkarnie, ale właśnie najbardziej klarowna z klarownych świadomość informacyjna, mająca najbar­dziej ugruntowany status naukowy. R. D. Mattuck (74, s. 88) mówi c „modelu kwantowym interakcji ducha (czytaj świadomości) z materią, wykorzystującym teorię informa­cji”. Trudno pominąć dalszy postulat: niematerialna świa­domość — działająca poza czasoprzestrzenią mózgu — mu­si przetwarzać informację jedynie binarnie z przybliżoną prędkością 108 bitów/sek. oraz w sposób impulsowy (prze­rwa międzyimpulsowa, interwał, wynosić ma 10-12 sek.).

Jeśli szukasz info o sposobach na aktywne spędzenie wolnego czasu i ciekawych form rozrywki to doskonale trafiłeś. Mój serwis jest w całości poświęcony jest tematyce różnorakiej rozrywki. Mam nadzieję, że bardzo Ci się tutaj podoba i polecisz mój serwis znajomym!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)