RODZAJE POSTĘPOWANIA

Albo konstruuje sieci neuropodobne w sposób cał­kowicie dowolny, arbitralny, albo szuka jakichś ogólnych prawidłowości w organizacji rzeczywistej i na ich podsta­wie formułuje ad hoc jakąś zasadę konstrukcyjną. Okaza­ło się, że drugi rodzaj postępowania daje lepsze rokowa­nie na przyszłość. A nawet już obecnie pozwolił zapropo­nować szereg praw i wzorów konstrukcyjnych w postaci tzw. logiki neuronowej. W oparciu o bioniczną logikę neu­ronową zbudowano sieci neuropodobne realizujące: funk­cje logiczne, schemat tworzenia odruchów warunkowych, zasadę hamowania presynaptycznego itp. Ponadto skon­struowano na wzór gatunków biologicznych szereg odmian sieci neuropodobnych: warunkowych, z wybiórczym prze­puszczaniem, z obocznym hamowaniem i pobudizaniejn itp. (Głębsze wniknięcie w szczegóły konstrukcyjne przekra­czałoby ramy tego opracowania i kompetencje autora).

Jeśli szukasz info o sposobach na aktywne spędzenie wolnego czasu i ciekawych form rozrywki to doskonale trafiłeś. Mój serwis jest w całości poświęcony jest tematyce różnorakiej rozrywki. Mam nadzieję, że bardzo Ci się tutaj podoba i polecisz mój serwis znajomym!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)