RÓŻNICE KIERUNKÓW

Pozostając jednak przy tym samym słowniku spróbujmy opracować gramatykę dającą obra­zy bardziej dla oka atrakcyjne. Zażądajmy wiec, aby każdy łuk łączył się z poprzednim, zrezyg­nujmy z zapełniania sieci w podanej na początku teraz zdarzyć, że wylosujemy ciąg: 4, 2, 3, 8, 1, 5, 6, 6, 2, 8, 8, 7, 8, któremu odpowiadać będzie obraz przedstawiony na rys. 13. J. Botting z Brunei University stosuje in­ne metody w plastyce komputerowej niż Lands­down. Różnice tych dwóch kierunków dostrzega się, co prawda, raczej w kształcie samych gra­fik, ale założenia, jakie przyświecają obu twór­com, są krańcowo różne. Zasady przyjęte przez Bottinga prześledźmy na rysunku drzewa, któ­ry powstaje w sposób zbliżony do metod stoso­wanych przez tego artystę.

Jeśli szukasz info o sposobach na aktywne spędzenie wolnego czasu i ciekawych form rozrywki to doskonale trafiłeś. Mój serwis jest w całości poświęcony jest tematyce różnorakiej rozrywki. Mam nadzieję, że bardzo Ci się tutaj podoba i polecisz mój serwis znajomym!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)