RÓŻNYMI DROGAMI

Praxis cybernetica ma na imię informatyka, kompute­ryzacja. Lekarz, któremu przyszło działać na rzecz świado­mości, ma dwie drogi. Wybór jednej nie wyklucza ewentu­alności kroczenia drugą drogą równolegle. Można albo przy okazji operacji neurochirurgicznych, wykonywanych w nie­zbyt korzystnych dla pacjenta warunkach miejscowego znieczulenia, iść śladem Wilder Penfielda i badać świado­me procesy nerwowe na otwartym mózgu, albo ekspery­mentować bez żadnych metodycznych i etycznych ograni­czeń na komputerach odpowiednio dużej mocy. Komputery bowiem, dzieła elektroników i technologów, mogą być — z dalekim przybliżeniem — przymierzone do żywego kom­putera mózgowego. Zarówno droga naturalna, jak informa­tyczny trakt asfaltowy prowadzi do celu.

Jeśli szukasz info o sposobach na aktywne spędzenie wolnego czasu i ciekawych form rozrywki to doskonale trafiłeś. Mój serwis jest w całości poświęcony jest tematyce różnorakiej rozrywki. Mam nadzieję, że bardzo Ci się tutaj podoba i polecisz mój serwis znajomym!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)