RUCHY I POZYCJE

Zdając sobie sprawę, że niektóre ruchy i pozy­cje występują rzadziej albo towarzyszą tylko innym określonym ruchom czy pozycjom. Landsdown obliczył prawdopodobieństwa poja­wiania się tych zestawów i polecił maszynie wzięcie ich pod uwagę. Rezultatem tych prac były układy choreograficzne, które maszyna prezentowała bardzo drobiazgowo, rysując na­wet kolejne pozycje ciała tancerza w notacji Benesha stanowiącej graficzną ilustrację wyko­nywanych ruchów.Ten sposób używania komputerów może przy­czynić się tylko w nieznacznym stopniu do two­rzenia baletu dramatycznego. Natomiast bar­dziej przydaje się w balecie abstrakcyjnym, któ­ry stara się tańcem wyrazić emocjonalną za­wartość muzyki, Maszyna analizuje wówczas utwór muzyczny (a o tym, jak to robi, mówiliś­my już wcześniej) i opierając się na tych anali­zach usiłuje dobierać instrukcje dla tancerzy.

Jeśli szukasz info o sposobach na aktywne spędzenie wolnego czasu i ciekawych form rozrywki to doskonale trafiłeś. Mój serwis jest w całości poświęcony jest tematyce różnorakiej rozrywki. Mam nadzieję, że bardzo Ci się tutaj podoba i polecisz mój serwis znajomym!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)