SPORO TRUDNOŚCI

Pominiemy jednak te problemy, ponie­waż chodzi nam o ideę komputerowej syntezy dźwięku, a nie o jej techniczną realizację. Trud­ności i bez tego jest sporo. Najpoważniejszą z nich stanowi ogromna ilość danych, koniecz­nych do zapisywania nawet krótkich utworów muzycznych. Zdarza się, że przekracza ona po­jemności pamięci nawet dużych maszyn cyfro­wych, a wymaga niezwykle szybkich i spraw­nych programów. Aby stworzyć takie progra­my, trzeba opracować uniwersalny i skuteczny język zdolny do ujęcia skomplikowanych zesta­wów dźwięków. Prace nad syntezą hamuje też fakt, że zbyt mało jeszcze wiemy o zależnościach między funkcją ciśnienia p(t) i samym dźwię­kiem. Prowadzone od wielu lat eksperymenty dostarczają jednak coraz dokładniejszych da­nych, co pozwala przypuszczać, że trudności te niedługo będą usunięte.

Jeśli szukasz info o sposobach na aktywne spędzenie wolnego czasu i ciekawych form rozrywki to doskonale trafiłeś. Mój serwis jest w całości poświęcony jest tematyce różnorakiej rozrywki. Mam nadzieję, że bardzo Ci się tutaj podoba i polecisz mój serwis znajomym!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)