SPOTYKANE IMPULSY

Impulsy spotykane na wejściu lub wyjściu są prostokątne i trwają 1, czyli tyle, ile w przybliżeniu wynosi czas trwania iglicy naturalnej. Gwoli ścisłości naukowej należy zauważyć, że impulsy nerwo­we nie mają kształtu ściśle prostokątnego, ale są zdefor­mowane zarówno w części wstępującej, jak i zstępującej.Model pracuje również w reżimie analogowym, ponie­waż potrafi odtworzyć zjawiska sumowania czasowego przestrzennego rozgrywające się na pozastykowej błonie komórkowej. Model jedynie w ograniczonym stopniu może zachowywać się tak jak neuron będący modulatorem czę­stotliwości. Ograniczenie to polega na braku zdolności do generowania impulsów częściej, niż wynosi częstotliwość wejściowa. Maksymalna impulsacja neuromimu równa się 600 impulsów/sek.

Jeśli szukasz info o sposobach na aktywne spędzenie wolnego czasu i ciekawych form rozrywki to doskonale trafiłeś. Mój serwis jest w całości poświęcony jest tematyce różnorakiej rozrywki. Mam nadzieję, że bardzo Ci się tutaj podoba i polecisz mój serwis znajomym!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)