ŚWIADOMA SIEĆ NERWOWA

Trudno bowiem postulować istnienie „świadomej” sieci nerwowej, czy „świadomego” ośrodka nerwowego, a więc pewnej części ośrodkowego układu ner­wowego, której specjalnością byłoby zawiadywanie proce­sami świadomymi. Jeszcze trudniej mówić o świadomości na poziomie pojedynczego neuronu. Niemniej wobec tak gruntownej neurofizjologicznej niewiedzy nie należy re­zygnować ze znajomości jakiegokolwiek szczegółu rzeczy­wistości neuralnej. Nie wiadomo bowiem, gdzie tkwi klucz do tajemnicy świadomości. Biocybernetycy stosujący meto­dy modelowania i symulacji wskazali medykom drogę, na której można by skutecznie przybliżyć się do poznania pro­cesów świadomych poprzez praktyczne działanie na sztu­cznym substracie. Nie ma zatem innej realniejszej próby podejścia do problemu świadomości, jak tylko poprzez unię biocybernetyczno-lekarską, dzięki której ‚poprzez działanie poszerzylibyśmy i pogłębili poznanie świadomo­ści. Tego działania oczekuje właśnie klinika reanimacyjna.

Jeśli szukasz info o sposobach na aktywne spędzenie wolnego czasu i ciekawych form rozrywki to doskonale trafiłeś. Mój serwis jest w całości poświęcony jest tematyce różnorakiej rozrywki. Mam nadzieję, że bardzo Ci się tutaj podoba i polecisz mój serwis znajomym!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)