ŚWIADOME UPROSZCZENIE STRUKTURY

Tego typu mo­del w przybliżeniu najlepiej pasuje do komórek nerwo­wych dwubiegunowych, ale nie do neuronów najlepiej neurofizjologom znanych, jak np. motoneurony rogów przed­nich rdzenia lub komórek piramidalnych, które nie są sfe­ryczne — jak sama nazwa wskazuje. Modele strukturalne upraszczają z konieczności warunki neurofizjologiczne, któ­re niedwuznacznie świadczą, że błona komórkowa — two­rząca panoramę różnych poletek, łatek (patches) — ma niejednorodną budowę, modele natomiast ciągle zakładają jednorodność membrany neuronalnej. Świadome uprasz­czanie struktury to grzech wybaczalny. Okazuje się jednak, że podstawowe równanie Hodgkina-Huxleya, przyjęte, jako baza wyjściowa, przedstawia braki i nie oddaje rze­czywistości neurofizjologicznej w takim stopniu, w jakim ppzwala na to współczesny stan wiedzy.

Jeśli szukasz info o sposobach na aktywne spędzenie wolnego czasu i ciekawych form rozrywki to doskonale trafiłeś. Mój serwis jest w całości poświęcony jest tematyce różnorakiej rozrywki. Mam nadzieję, że bardzo Ci się tutaj podoba i polecisz mój serwis znajomym!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)