ŚWIADOMOŚĆ W NATURALNYCH WARUNKACH

Świadomość w naturalnych warunkach pojawiła się tylko w makroukładzie organizmu ludzkiego, zawieszone­go między dwoma biegunami: wartości nieskończenie ma­łych i nieskończenie wielkich. Świadomość sama z s:.ebie realizuje trzeci rodzaj nieskończoności: nieskończoną zło­żoność. Do dwóch biegunów Pascala: nieskończonej mało­ści i nieskończonej wielkości, Teilhard de Chardin dorzu­cił trzeci biegun (o ile właściwie użyłem tego słowa) nie­skończonej złożoności, która leży u podstawy m. in. świa­domości. Szerokie pole świadomości ludzkiej obejmuje zarówno elementarny, „plazmatyczny” stan skupienia ma­terii, różne stopnie organizacji cząsteczek energii i masy, jak również relacje z gigantycznymi obiektami socjologii, ekologii i astronomii.

Jeśli szukasz info o sposobach na aktywne spędzenie wolnego czasu i ciekawych form rozrywki to doskonale trafiłeś. Mój serwis jest w całości poświęcony jest tematyce różnorakiej rozrywki. Mam nadzieję, że bardzo Ci się tutaj podoba i polecisz mój serwis znajomym!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)