SYMULACJA PROCESU

Symulacją całego procesu komponowania muzyki zajął się Gerard Zieliński z Politechniki Warszawskiej. Swoją pracę doktorską pt. Algo- rytmizacja procesu organizowania punktów dyskretnej przestrzeni dźwiękowej obronił w 1970 roku w Instytucie Matematyki PW. Gerard Zieliński jest też autorem pracy pt. Zastosowa­nia komputerów w sztuce, zamieszczonej w jed­nym z zeszytów „Prac Centrum Obliczeniowe­go PAN” w 1972 roku. Wraz z rozwojem teorii programowania punkt ciężkości poszukiwań kompozytorskich przesu­nął się z samych maszyn na opracowanie ich programów. Powstawanie tzw. języków pro­blemowo zorientowanych, tworzonych dla szcze­gólnych zastosowań komputerów, spowodowa­ło, że wielu badaczy postawiło sobie za cel opracowanie języka programowania dla potrzeb muzyki.

Jeśli szukasz info o sposobach na aktywne spędzenie wolnego czasu i ciekawych form rozrywki to doskonale trafiłeś. Mój serwis jest w całości poświęcony jest tematyce różnorakiej rozrywki. Mam nadzieję, że bardzo Ci się tutaj podoba i polecisz mój serwis znajomym!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)