SZTUKI POŁĄCZONE

Jak dotąd, najmniej sukcesów odnoszą kom­putery na deskach scenicznych. Ale coraz har­dziej skomplikowana działalność teatralnego zaplecza — automatyczne podnoszenie kurtyny, wymiana dekoracji i rekwizytów czy operowa­nie oświetleniem — niewątpliwie odwoła się niedługo do pomocy maszyny cyfrowej. Niewie­le dużych teatrów stać teraz na luksus, jakim jest minikomputer za kulisami kulis. A co moż­na powiedzieć o udziale maszyn w samym spek­taklu? Co można powiedzieć o spektaklu kom­puterowym? Nieliczne eksperymenty w tym względzie nie prowadzą nas dużo dalej niż do­świadczenia rozpoczęte w 1966 roku w Nowym Jorku pod hasłem: Teatr i inżynieria. W przed­stawieniach tych zarówno aktorzy, jak personel techniczny wyposażeni zostali w radiotelefony; aktor w czasie występu otrzymywał doraźne wskazówki dotyczące jego roli, operator światła lub dźwięku dostawał zlecenia tą samą drogą. Pewne inscenizacje uatrakcyjniano dodatkowo muzyką, bezpośrednio tworzoną w syntezatorze, kolorowym obrazem z wewnętrznej sieci tele­wizyjnej oraz innymi efektami sterowanymi przez fotokomórki.

Jeśli szukasz info o sposobach na aktywne spędzenie wolnego czasu i ciekawych form rozrywki to doskonale trafiłeś. Mój serwis jest w całości poświęcony jest tematyce różnorakiej rozrywki. Mam nadzieję, że bardzo Ci się tutaj podoba i polecisz mój serwis znajomym!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)