UPROSZCZONY PRZYKŁAD

Dla przybliżenia czytelnikom programowanej syntezy dźwięków przez komputer w systemie MUSIC V pokażę jeszcze na bardzo uproszczo­nym przykładzie zasadę przejścia od zapisu nu­towego do programu w języku FORTRAN. Ry­sunek przedstawia konwencjonalny zapis dźwięków przeznaczonych do zsyntetyzowania. Na rysunku 4b widzimy schemat blokowy in­strumentu, który ma te dźwięki wytworzyć. Instrument ów składa się z dwuwejściowego generatora i urządzeń wyjściowych. Wejście Al generatora ustala amplitudę funkcji u(t), czyli Ul, wejście A2 decyduje o częstotliwości tej funkcji.

Jeśli szukasz info o sposobach na aktywne spędzenie wolnego czasu i ciekawych form rozrywki to doskonale trafiłeś. Mój serwis jest w całości poświęcony jest tematyce różnorakiej rozrywki. Mam nadzieję, że bardzo Ci się tutaj podoba i polecisz mój serwis znajomym!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)