URZĄDZENIA TECHNICZNE

Urządzenia techniczne były różnie z sobą sprzęgane tak, że np. ruch na sce­nie i na widowni rejestrowany przez kamerę te­lewizyjną kierował pracą syntezatora dźwięków, i a uchwycona przez fotokomórkę zmiana miejsca któregoś z aktorów powodowała samoczyn­ne włączenie określonej baterii reflektorów. Udział maszyny cyfrowej w tych spektaklach polegałby nie tylko na kontroli połączeń i ko­ordynowaniu pracy pozostałego sprzętu. Działa­jąc zgodnie z ustalonym programem maszyna ’ uruchamiałaby odpowiednie urządzenia w za­planowanym czasie, reagowała na niespodziewa­nie wynikłe sytuacje i z własnej inicjatywy zmieniała akcję korzystając z pewnej dowolności w wyborze zapamiętanych poleceń.

Jeśli szukasz info o sposobach na aktywne spędzenie wolnego czasu i ciekawych form rozrywki to doskonale trafiłeś. Mój serwis jest w całości poświęcony jest tematyce różnorakiej rozrywki. Mam nadzieję, że bardzo Ci się tutaj podoba i polecisz mój serwis znajomym!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)