UZYSKIWANE POSTĘPY

Postępy uzyskiwane przez twórców zmusiły jednak re­dakcję do przyznania, że nie potrafi dać właś­ciwej oceny artystycznej tych prac. Zrezygno­wano więc z konkursów, zastępując je Dorocz­ną Wystawą Sztuki Komputerowej (samo pis­mo zresztą, zgodnie z aktualnymi zainteresowa­niami, zmieniło nazwę na „Computers and People”). Nadsyłane prace (zwykle około setki) nie są wyróżniane. Niektóre z nich, co prawda, ukazują się tradycyjnie w ósmym numerze, ale towarzyszy im pełna lista uczestniczących w wystawie autorów. Prezentowane tu dotychczas obrazy wyka­zujące spore podobieństwo do takich współczes­nych kierunków jak op-art, budowane były tyl­ko z elementów czarno-białych. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by włączyć elementy wie­lobarwne.

Jeśli szukasz info o sposobach na aktywne spędzenie wolnego czasu i ciekawych form rozrywki to doskonale trafiłeś. Mój serwis jest w całości poświęcony jest tematyce różnorakiej rozrywki. Mam nadzieję, że bardzo Ci się tutaj podoba i polecisz mój serwis znajomym!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)