UZYSKIWANY WYNIK

Wyniki uzyskiwa­ne za pomocą operacji dokonywanych w warunkach natu­ralnych i sztucznych nie są sprzeczne z sobą, ale nawzajem się uzupełniają.Są dwa sposoby informatycznego eksperymentowania mającego na celu głębsze poznanie każdej rzeczywistości, między innymi także i neuronalnej, związanej ze struktu­rą i funkcją świadomości. Pierwsze podejście polega na for- malizowaniu i algorytmizowaniu wszystkich naturalnych procesów neurofizjologicznych, odnoszących się mniej lub bardziej bezpośrednio do świadomości. To podejście zakła­da możliwość pełnego poznania istoty mechanizmów świa­domości. I do tego celu dąży. Należy zdać sobie sprawę, że tego rodzaju maksymalistyczny program brzmi utopijnie.

Jeśli szukasz info o sposobach na aktywne spędzenie wolnego czasu i ciekawych form rozrywki to doskonale trafiłeś. Mój serwis jest w całości poświęcony jest tematyce różnorakiej rozrywki. Mam nadzieję, że bardzo Ci się tutaj podoba i polecisz mój serwis znajomym!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)