W FILII KONCERNU

W filii koncernu IBM obejrzał prototy­py maszyn, konferował ze specjalistami i w koń­cu oświadczył: „Przekonałem się, że komputer dzięki swej szybkości i dokładności będzie mi niezwykle przydatny, bo zmniejszy liczbę da­nych potrzebnych do tego studium”.Od roku 1949, korzystając z pełnei pomocy finansowej i technicznej IBM, ojciec Busa i je­go współpracownicy zapisali na kartach dziur­kowanych linijka po linijce wszystkie fragmen­ty różnych dzieł przypisywanych Tomaszowi z Akwinu. Z kartek dziurkowanych przenie­siono je na taśmy magnetyczne. Była to praca niesłychanie żmudna, maszyna otrzymała ze­staw złożony z 10 milionów słów, które miała poddać analizie lingwistycznej. Nawet dla kom­putera stanowiło to zadanie gigantyczne; toteż nie należy się dziwić, że dopiero niedawno je ukończono — po wysiłkach trwających blisko ćwierć wieku.

Jeśli szukasz info o sposobach na aktywne spędzenie wolnego czasu i ciekawych form rozrywki to doskonale trafiłeś. Mój serwis jest w całości poświęcony jest tematyce różnorakiej rozrywki. Mam nadzieję, że bardzo Ci się tutaj podoba i polecisz mój serwis znajomym!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)