W PEŁNI UŻYTECZNA

Maszyna, aby mogła być w pełni użyteczna, musi operować z typową szybkością drukowania — pięćdziesiąt słów na minutę. Powinna zatem być zdolna do przeska­kiwania stron (to, co my robimy, szukając słów w słowniku), póki nie natrafi na obszar za­wierający słowa, których pierwsze litery odpo­wiadają początkowym literom wyrażenia wejś­ciowego. Sprawdza ona taką stronę dokładnie (podobnie jak i my) i wreszcie znajduje wyra­żenie zgodne, drukując wówczas jego angiel­skie znaczenie zapamiętane w tym punkcie.Jak dotąd — wszystko w porządku. Przesadą jednak byłoby żądać, aby hasła w naszym me­chanicznym słowniku były wystarczająco szcze­gółowe i liczne dla precyzyjnego dopasowania każdego z milionów wyrażeń, które mogą być wprowadzone do maszyny. Ale za to maszyna przeznaczona jest do poszukiwań w kilku eta­pach.

Jeśli szukasz info o sposobach na aktywne spędzenie wolnego czasu i ciekawych form rozrywki to doskonale trafiłeś. Mój serwis jest w całości poświęcony jest tematyce różnorakiej rozrywki. Mam nadzieję, że bardzo Ci się tutaj podoba i polecisz mój serwis znajomym!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)