W POWAŻNYM STOPNIU

W bardzo poważnym stopniu komputery ułat­wiają rozszyfrowywanie języków archaicznych, np. etruskiego czy kreteńiskiego. Ostatnio „gło­wią^ się” nad językiem meroickim, używanym ongiś na terenach dzisiejszego Sudanu i — jak dotąd — potrafiły już ustalić znaczenie trzy­dziestu wyrazów meroickich zapisanych egip­skimi hieroglifami. Na edynburskim kongresie IFIP w 1968 roku, tym samym, na którym założono Towarzystwo Sztuki Komputerowej, wygłoszono już referaty omawiające co ciekawsze osiągnięcia w tej dzie­dzinie. Anglicy A. Q. Morton i M. Levison szczegółowo przedstawili system komputerowej analizy tekstów greckich. L. M. Gross i D. E. Walker opracowali zbiór procedur do testowa­nia hipotez dotyczących syntaktycznej struk­tury języka naturalnego — zdania w tym języ­ku przedstawiali w postaci graficznej i badali za pomocą maszyny IBM 7030.

Jeśli szukasz info o sposobach na aktywne spędzenie wolnego czasu i ciekawych form rozrywki to doskonale trafiłeś. Mój serwis jest w całości poświęcony jest tematyce różnorakiej rozrywki. Mam nadzieję, że bardzo Ci się tutaj podoba i polecisz mój serwis znajomym!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)