W PROGRAMIE BADAŃ

Otóż wcale nie ustały, a jak można wnosić z treści przytoczonych opinii o właściwościach plazmy — od­żywają na nowo. Z popiołów wielowiekowej historii odra­dza się feniks w postaci elektromagnetycznego fluidu. W programie badań nad świadomością zagadnienia plaz­my powinny się znaleźć na pierwszym miejscu. W pod­sumowaniu można z pewną dozą optymizmu powiedzieć, że powoli przybliżamy się do światłości, która — jak mi się wydaje — brzmi najbardziej synonimicznie ze świa­domością. Intuicyjny związek świadomości ze światłoś­cią — jak okazuje się — znalazł potwierdzenie w przedsta­wionej powyżej koncepcji bioplazmy. Przypuszcza się bo­wiem, że procesy świadome w swej najgłębszej istocie fi­zycznej mają naturę elektromagnetyczną i obejmują mię­dzy innymi również zakres fal świetlnych widzialnych. Świadomość mieniąca się barwami to urzekająca swym pięknem hipoteza bioplazma tyczna, a samo zetknięcie z koncepcją bioplazmy to dla neurofizjologa najwspanialsza przygoda intelektualna.

Jeśli szukasz info o sposobach na aktywne spędzenie wolnego czasu i ciekawych form rozrywki to doskonale trafiłeś. Mój serwis jest w całości poświęcony jest tematyce różnorakiej rozrywki. Mam nadzieję, że bardzo Ci się tutaj podoba i polecisz mój serwis znajomym!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)