W WIEKU PARY I ELEKTRYCZNOŚCI

W wieku pary i elektryczności zrodziło się jednak sporo projektów maszyn do komponowania, które wzbudzały i zachwyt, i nieufność. Gdy w 1824 roku zaprezentowano takie urządzenie w Pary­żu, powołano komisję złożoną z członków Aka­demii dla zbadania jego autentyczności. Były to zbudowane przez Holendra M. Winkela or­gany nazwane Componium, umiejące samodziel­nie przestrajać się i tworzyć własne melodie.Jednocześnie rozwijały się teorie matema­tyczne opisujące zjawiska fizyczne, które do­starczyły kompozytorom istotnych materiałów o    samej naturze dźwięku. Wymienić tu koniecz­nie trzeba prace znakomitego francuskiego ma­tematyka Jeana Fouriera, a zwłaszcza podany przez niego w 1807 roku wzór określający roz­kład funkcji okresowej na szereg trygonome­tryczny.

Jeśli szukasz info o sposobach na aktywne spędzenie wolnego czasu i ciekawych form rozrywki to doskonale trafiłeś. Mój serwis jest w całości poświęcony jest tematyce różnorakiej rozrywki. Mam nadzieję, że bardzo Ci się tutaj podoba i polecisz mój serwis znajomym!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)