WERYFIKACJA TRUDNOŚCI

Wszak ręka najlepiej weryfikuje stopień pewności i konkretności przedmiotów i zdarzeń. Ręka — nie zapominajmy — kierowana wyważo­ną, osobistą refleksją i radą kompetentnego konsylium.Poznanie przez działanie wymaga rozwinięcia praktyki, wciągnięcia w sukurs eksperymentów, planowanych akcji, w czasie których pomyślane idee, wyrażone językiem w sło­wie i piśmie, muszą „objawić się” za pośrednictwem rąk w postaci konkretnych faktów. Praktyka to ważna część ludzkiej egzystencji. Nie darmo wszystkie programy ideolo­giczne jako naczelny swój postulat stawiają powiązanie teorii z praktyką. Jedyny kierunek i jedyna filozofia stwo­rzona na użytek nauki — cybernetyka, nie głosi tego hasła. I to nie dlatego, aby uważała je za zbyteczne i już nie­aktualne. Cybernetyka ze swoimi głównymi rozdziałami sterowaniu i wzajemnej łączności uważa, że dewiza po­wiązania teorii z praktyką wynika sama z siebie, że teoria praktyka są dwiema odmiennymi, jakkolwiek wzajemnie dopełniającymi się obliczami jednej rzeczywistości.

Jeśli szukasz info o sposobach na aktywne spędzenie wolnego czasu i ciekawych form rozrywki to doskonale trafiłeś. Mój serwis jest w całości poświęcony jest tematyce różnorakiej rozrywki. Mam nadzieję, że bardzo Ci się tutaj podoba i polecisz mój serwis znajomym!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)