WIĘKSZOŚĆ WYPADKÓW

Ale może tworzyć, w większości wypadków, inteligentne tłumaczenia.Przechowywany w pamięci »ełektroniczny słownik« zawiera ponad 100 000 rosyjskich wy­rażeń, słów i części słów oraz ich angielskie odpowiedniki. Komputer jest maszyną szuka­jącą i dobierającą. Porównuje kod uzyskiwany z wejściowego dalekopisu z zapamiętanymi w swoim słowniku kodami. Po odnalezieniu wy­biera odpowiednik angielski…W jaki sposób maszyna odnajduje określone wyrażenie w tak obszernym słowniku? Może przeszukiwać od początku, sprawdzając po ko­lei każde wyrażenie i słowo, aż znajdzie takie, które pasuje do. wprowadzonego przez daleko­pis. Ale taka metoda pociąga za sobą katastro­falną stratę czasu. Nawet przy dużych szybkoś­ciach nowoczesnych komputerów, owo kolejne przeszukiwanie trwa zbyt długo, aby wynik uznać za pożądany.

Jeśli szukasz info o sposobach na aktywne spędzenie wolnego czasu i ciekawych form rozrywki to doskonale trafiłeś. Mój serwis jest w całości poświęcony jest tematyce różnorakiej rozrywki. Mam nadzieję, że bardzo Ci się tutaj podoba i polecisz mój serwis znajomym!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)