WIELE KOMPUTEROWYCH ANALIZ

Paul A. Fortier z wydziału języków romańskich Uniwersytetu Monitoba w Kanadzie opracował szczegółowo zestawy czasów potrze­bnych do przygotowania komputerowych da­nych dla opracowania kilku wybranych książek (L Immaraliste Gide’a, Mdłości Sartre’a, Mon- sieur Ouine Bernanosa i Żaluzji Robbe-Grilleta). Wynika z nich, że niezależnie od sposobu przygotowywania danych wprowadzonych do kom­putera IBM 370/158 (język PL/1), potrzeba nie mniej niż kilkadziesiąt godzin na tysiąc linijek tekstu. Dokonano już wiele komputerowych analiz tysięcy dzieł w różnych językach; najciekaw­sze rezultaty przyniosły badania autorstwa ano­nimowych wierszy i starych tekstów religij­nych. Większość anonimów okazała się pracą zbiorową; z dużym stopniem prawdopodobień­stwa określono, jakie zdania Biblii pochodzą spod tego samego pióra.

Jeśli szukasz info o sposobach na aktywne spędzenie wolnego czasu i ciekawych form rozrywki to doskonale trafiłeś. Mój serwis jest w całości poświęcony jest tematyce różnorakiej rozrywki. Mam nadzieję, że bardzo Ci się tutaj podoba i polecisz mój serwis znajomym!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)