WŁĄCZENIE W OBWODY

Jestem świadom, że rozważania nad ewentualnym te­lepatycznym kontaktem międzyludzkim wyprowadzają ba­dacza daleko poza teren nauki. Przez zwolennika cyber­netyki mogą być poczytywane za jawny grzech. Wyobra­żam sobie, jaką gęsią skórką pokryli się ortodoksyjni nau­kowcy, gdy spotkali się z użytym przeze mnie terminem „telepatia”. Ale — wyznaję to otwarcie — ani przez mo­ment nie zawahałbym się zgrzeszyć przeciw nauce, gdyby okazało się, że istnieją jakieś pozanaukowe, psychotronicz­ne metody pozwalające odrestaurować świadomy kontakt człowieka z otoczeniem. Włączenie się w obwody sieci ner­wowej, wszczepienie w mózg człowieka nieświadomego, nieprzytomnego, jakiegoś zastępczego, zewnętrznego „myślobiegu”, idąc za wzorem pozaustrojowego krwiobie- gu, uważam za wielki cel, który może uświęcać środki.

Jeśli szukasz info o sposobach na aktywne spędzenie wolnego czasu i ciekawych form rozrywki to doskonale trafiłeś. Mój serwis jest w całości poświęcony jest tematyce różnorakiej rozrywki. Mam nadzieję, że bardzo Ci się tutaj podoba i polecisz mój serwis znajomym!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)